Posvietime si na všetky vady a nedorobky.

Predajca, realitný maklér alebo majiteľ bytu, Vám chce predať nehnuteľnosť a obyčajne Vám nepovedia o ich skrytých vadách...


Odovzdanie bytu developerom je na jednej strane radosť klienta z nového bytu, ale na strane druhej aj zmluvný proces nesmierne dôležitý na evidenciu všetkých vád a nedorobkov, kedy sa developer na základe odovzdávacieho protokolu zmluvne zaviaže k ich odstráneniu, preto je potrebne mať odborne vypracovaný protokol vád a nedorobkov, ktorý od nás obdržíte.


Vyhnete sa tak dodatočným reklamáciám a doťahovaním sa s developerom, keďže ste byt už prevzali do užívania.


Pri kontrole odhalíme vady a nedorobky developera, ktorých odstránenie by vás v budúcnosti mohlo stáť nemalé peniaze, čas a nervy.


Snažíme sa znížiť riziko reklamácií na minimum.

Čo skontrolujeme?

 - stavebné, technické a bezpečnostné vyhotovenie bytu podľa technickej normy,

- súlad bytu s projektovou dokumentáciou,

- kvalitu vyhotovenia štandardu,

- funkčnosť zariadení a vybavenia,

- kontrola statiky, stien a stropov,

- kontrola tepelnoizolačných vlastností,

- vlhkosť stien, riziko vzniku plesní,

- laserové zameranie podlahových plôch,

- funkčnosť okien, dverí,

- funkčnosť elektroinštalácie,

- kontrola obkladov a dlažieb,

- kontrola spoločných priestorov,

- a desiatky ďalších položiek...


Kedy nás zavolať ?

Keď Vás developer vyzve k predbežnej obhliadke vášho bytu, alebo k preberaniu bytu.